СНПЧ А7 Омск, обзоры принтеров и МФУ

About Us

 Кредитна спілка "Азов-кредит" була заснована у 2003 році. Кредитна спілка діє на підставі Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про кредитні спілки" та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Кредитних спілок в Україні та Статуту кредитної спілки.

  Ідентифікаційний код за ЕДРПОУ: 26469852

 Місцезнаходження за КОАТУУ: 2324555100

 Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів Кредитної спілки.

 Діяльність Кредитної спілки грунтується на таких основних принципах:

 — добровільність вступу та свободи виходу з Кредитної спілки;

 — рівноправність членів Кредитної спілки;

 — самоврядування;

 — гласності.

 Членами Кредитної спілки можуть бути громадяни, які проживають в Запорізькій області, і які досягли вісімнадцятирічного віку. Умови кредитування на багато краще ніж в іншій фінансовій установі.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації кредитної спілки

Справа про банкрутство не порушувалась. Процедура санації кредитної спілки не застосовувалась

Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки

Спілка в стадії ліквідації на даний момент не перебуває

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

Відсутні

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб,частки яких у статному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків

Відсутні

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ Кредитної Спілки "Азов-кредит"

Вид господарської діяльності:
а) залучення фінансових активів із зобов`язанням щодо наступного їх повернення;
б) надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.

Кредитна спілка залучає наступні види внесків (вкладів)членів кредитної спілки  на депозитні рахунки: 
1) внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на вимогу;
2) строковий внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок.

Кредити ( надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту)
Кредитна спiлка "Азов-Кредит" пропонує кредити готiвкою чи у безготiвковiй формi на вигiдних умовах на рiзнi потреби. Кредити надаються виключно в нацiональнiй валютi.
Кредитна спiлка надає членам кредитної спiлки наступнi види кредитiв:
1) комерцiйнi кредити;
2) кредити на ведення фермерських господарств;
3) кредити на будiвництво, ремонт та реконструкцiю нерухомого майна;
4) кредити на ведення особистих селянських господарств.
5) споживчі кредити.
Режим сплати процентів і основної суми кредиту:
- кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.
Механізм сплати
- готівка
- безготівковий розрахунок
- перерахування на поточний рахунок третьої особи за заявою члена кредитної спілки.
Види забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:
-застава;
-порука;
-інші види забезпечення не заборонені законодавством.

Кредити надаються виключно членам кредитної спiлки.


                                                      "Затверджено"
                                                      Рiшенням Спостережної ради
                                                      Кредитної спiлки "Азов-Кредит"
                                                      Протокол №1 від 10 лютого 2017р.
                                                      Голова Спостережної ради
                                                      ______________ М.М.Середа 

Умови розміщення внесків (вкладів) на депозитні рахунки

Вид внесків (вкладів) на депозитні рахунки і умови розміщення

Умови нарахування відсотків

Строк внеску (вкладу) та річна процентна ставка

1

міс

3

міс

6

міс

9

міс

12

міс

24

міс

Строковий  внесок (вклад)

(повернення зі спливом встановленого договором строку)

Відсотки нараховуються та виплачуються щомісячно

16%

17% 18%  19%  22%  24% 

Внесок (вклад) на вимогу

(повертається на першу вимогу)

Відсотки нараховуються і виплачуються щомісячно

-

-

-

-

3 %

-


У випадку дострокового розірвання Договору про залучення строкового внеску (владу) члена кредитної спілки на депозитні рахунки, крім випадку смерті вкладника, застосовувати шкалу нарахування відсотків внеску (вкладу) на вимогу – 3% 

Види кредитів та розмір плати (процентів)

Назва кредиту

Термін

Від 1 до 60 місяців

Комерційні

50

Кредити на ведення фермерських господарств

48

Кредити на будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна

50

Кредити на ведення особистих селянських господарств

50

Споживчі кредити

52


Строки розгляду заяв про надання всіх видів (за цільовим призначенням) кредитів та прийняття рішень по ним встановлюється до 3-ох робочих днів.
Розмір процентної ставки на надання кредитів іншим кредитним спілкам встановлюється окремим рішенням, для кожного окремого випадку, в залежності від вартості 
кредитних ресурсів та наявності вільних коштів.